1. Sopimuksen hyväksyminen, voimassaolo ja muuttaminen

Tämä Sopimus sisältää somessa.com-palvelun (”Palvelu”) ehdot ja säännöt. Rekisteröitymällä Palveluun tai käyttämällä Palvelua Yritys hyväksyy Sopimuksen sisällön ja sitoutuu noudattamaan Sopimuksen ehtoja.

Palveluun rekisteröityminen on Yritykselle maksutonta.

Sopimus Somessa.comin ja Yrityksen välillä astuu voimaan, kun Yritys on rekisteröitynyt Palveluun. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat Sopimusosapuolet voivat irtisanoa Sopimuksen milloin tahansa ilman perusteluja tai irtisanomisaikaa.

 Somessa.comilla on oikeus milloin tahansa ilman perusteluja muuttaa Sopimuksen ehtoja. Somessa.com on velvollinen ilmoittamaan muutoksista Yritykselle sähköpostitse ennen muutosten voimaantuloa. Jos Yritys ei hyväksy uusia ehtoja, Yrityksellä on oikeus irtisanoa Sopimus ilman perusteluja tai irtisanomisaikaa

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Palveluun rekisteröityminen on ilmaista, mutta rekisteröityminen edellyttää ehtojen hyväksymistä.

Sopimus on molemmin puolin irtisanottavissa milloin tahansa ilman irtisanomisaikaa.

Somessa.com voi milloin tahansa muuttaa ehtoja, mutta asiasta on ilmoitettava yritykselle.

2. Yrityksen oikeudet ja velvollisuudet

 Yritys pääsee Palvelun jäseneksi rekisteröitymällä Palveluun. Rekisteröitymällä Palveluun Yritys saa Palvelun käyttämiseen tarkoitetun käyttäjätilin. Samalla Yrityksellä voi olla vain yksi käyttäjätili, ellei asiasta ole erikseen Somessa.comin kanssa toisin sovittu.

 Yritys sitoutuu rekisteröitymisen yhteydessä antamaan oikeat yksilöinti- ja yhteystietonsa sekä pitämään yksilöinti- ja yhteystietonsa ajan tasalla.

 Yrityksen on varmistettava, että Yrityksen salasana Palveluun pysyy salassa siten, ettei kukaan ulkopuolinen taho pääse käyttämään Yrityksen käyttäjätiliä. Yritys on vastuussa käyttäjätilin oikeudettomasta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvasta haitasta ja vahingoista. Somessa.com ei ole millään tavalla vastuussa käyttäjätilin oikeudettomasta käytöstä.

 Yrityksellä on oikeus luoda ilmoituksia ja hakea Vaikuttajia Palvelussa. Somessa.com ja Yritys voivat milloin tahansa ilman varoitusta, perusteluja tai irtisanomisaikaa muuttaa ilmoituksen ehtoja tai poistaa ilmoituksen.

 Ilmoituksen luominen Yritykselle on maksutonta. Yritys näkee Vaikuttajan rajoitetun profiilin, kun Vaikuttaja vastaa Yrityksen ilmoitukseen Yhteistyöhakemuksella. Yritys voi ostaa Vaikuttajan koko profiilin hintaan 9,90 euroa (sis. alv) per hakijaprofiili. Vaikuttajan koko profiilin näkemine auttaa Yritystä päättämään, että aloittaako Yritys neuvottelut yhteistyön aloittamisesta Vaikuttajan kanssa. Oston tehtyään Yritys ei voi peruuttaa ostoa eikä Somessa.comilla ole myöskään palautusvelvollisuutta ostohinnan osalta.

 Vaikuttaja sitoutuu säilyttämään sosiaalisen median kanavassaan Yrityksen kanssa sopimansa yhteistyön perusteella julkaisemansa julkaisun (”Yhteistyöjulkaisu”) 12 kuukauden ajan julkaisuajankohdasta lukien. Vaikuttaja on velvollinen tuomaan Yhteistyöjulkaisussaan selkeästi esille sen, että kyse on kaupallisesta yhteistyöstä Yrityksen kanssa (esim. ”tämä julkaisu on tehty yhteistyössä X:n kanssa”).

 Yritys ja vaikuttaja sopivat sopimuksensa muista ehdoista keskenään

Vaikuttaja sitoutuu noudattamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä omissa sosiaalisen median kanavissaan.

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

 Palveluun rekisteröitymisen yhteydessä yritykselle perustetaan käyttäjätili. Käyttäjätilin salasana on pidettävä varmassa tallessa.

Yrityksen on ilmoitettava oikeat yksilöinti- ja yhteystietonsa.

Yritys voi luoda ilmoituksia ja vastaanottaa yhteistyöhakemuksia vaikuttajilta.

Vaikuttaja julkaisee vaikuttajan ja yrityksen sopimuksen mukaisesti yhteistyöpostauksen omissa sosiaalisen median kanavissaan.

Yhteistyöpostaus on säilytettävä sosiaalisen median kanavissa yhden vuoden ajan.

3. Somessa.comin oikeudet ja velvollisuudet

Somessa.comilla on irtisanottuaan Sopimuksen oikeus välittömästi päättää Yrityksen käyttäjätili ja jäsenyys Palvelussa. Kuten edellä on mainittu, molemmat Sopimusosapuolet voivat irtisanoa Sopimuksen päättymään heti ilman perusteluja tai irtisanomisaikaa.

 Yritys, joka on sääntörikkomuksen vuoksi poistettu Palvelusta, ei voi rekisteröityä Palveluun uudelleen toisella nimellä tai toisilla tiedoilla.

 Somessa.com ei vastaa Palvelussa mahdollisesti aiheutuvista käyttökatkoista tai niistä Yrityksille aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

 Somessa.com ei ole minkäänlaisessa vastuussa Yrityksen ja kolmansien tahojen (esim. Vaikuttajan) välisistä erimielisyyksistä eikä Yrityksen ja kolmansien tahojen välisistä sopimusrikkomuksista.

 Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Käyttäjätiliä ei voi enää käyttää, mikäli somessa.com irtisanoo yrityksen sopimuksen.

Somessa.com ei ole vastuussa yritykselle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

4. Vastuu tiedoista

Yritys sitoutuu siihen, että kaikki Yrityksen rekisteröitymisessä ja Palvelun käytön yhteydessä antamat tiedot ovat oikeita ja todellisia.

Somessa.comilla ei ole velvollisuutta tarkistaa Yrityksen tai Vaikuttajien tietojen oikeellisuutta eikä Somessa.com ole suhteessa Yritykseen tai suhteessa kolmansiin tahoihin minkäänlaisessa vastuussa tietojen lainmukaisuudesta tai oikeellisuudesta.

Somessa.com ei ole suhteessa Yritykseen tai suhteessa kolmansiin tahoihin minkäänlaisessa vastuussa Yrityksen tai Vaikuttajien tuottamasta sisällöstä tai sisällön lainmukaisuudesta.

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Yritys on vastuussa antamistaan tiedoista ja tuottamastaan sisällöstä.

5. Henkilötiedot

 Somessa.com kerää, tallentaa ja käyttää Yrityksen rekisteröitymisen tai Palvelun käytön yhteydessä antamia tietoja. Somessa.com käsittelee tietoja henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Asiakasrekisteriä ylläpidetään mahdollisimman hyvän palvelun takaamiseksi.

Lue lisää tietosuojaselosteestamme.

6. Tekijänoikeudet

 Vaikuttajalla on kaikki oikeudet julkaisemaansa sisältöön, mikäli Yritys ja Vaikuttaja eivät erikseen toisin sovi. Somessa.com ei ole sopijapuolena eikä minkäänlaisessa vastuussa Yrityksen ja Vaikuttajan välisessä yhteistyössä ja sopimuksessa.

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Kaikki tekijänoikeudet ovat Vaikuttajalla, ellei toisin sovita.

7. Ylivoimainen este

Työtaistelu, luonnonkatastrofi, tietoliikennehäiriö tai muu sopimusosapuolista riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Sopimusosapuolet noudattamasta tämän Sopimuksen velvoitteita esteen keston ja kohtuullisen ajan esteen poistumisen jälkeen, kunnes sopimusvelvoitteiden täyttäminen on taas mahdollista.

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Aina ei ole mahdollista noudattaa sääntöjä.

8. Sopimuksen tulkinta, sovellettava laki ja riitaisuudet

 Mikäli varsinainen sopimusteksti ja varsinaisen sopimustekstin oikealla puolella olevat tiivistelmät ovat ristiriitaiset, Sopimuksen sisällön tulkinnassa ja soveltamisessa on huomioitava ainoastaan varsinainen sopimusteksti.

 Näihin käyttäjäehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

 Riitatilanteessa erimielisyydet ratkaistaan Pohjanmaan käräjäoikeudessa.

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Tämä tekstin tarkoituksena on helpottaa sopimuksen ymmärtämistä.

Jos erimielisyyksiä tulee, niin toivottavasti ne saadaan sovittua.